Pozostałe

Pozostałe

Elementy wykorzystywane w budowie sieci komputerowych ułatwiające organizację i identyfikację.