MPO - Multi-fiber Push On

MPO - Multi-fiber Push On

Technologia MPO oparta na złączach wielowłóknowych.