Warunki dostawy

Warunki dostawy

Dostawa

 1. Zakupiony towar można odebrać w siedzibie naszej firmy po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze sprzedawcą.
  Nie gwarantujemy dostępności towaru jeśli klient zgłosi się po jego odbiór a fakt ten nie został wcześniej ustalony.
 2. Wysyłki zamówień realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi firma SEiT współpracuje. Jej wybór uzależniony jest od gabarytów przesyłki, jej wagi i decyduje o tym sprzedawca.
 3. Przesyłki o wadze do 30kg realizowane są jako zwykłe paczki. Przesyłki, których waga przekracza 30kg są realizowane jako przesyłki paletowe.
 4. Szafy stojące wysyłane są zawsze jako przesyłki paletowe, a każda szafa jest wysyłana osobno.
 5. Koszt przesyłki ponosi kupujący, chyba że warunki oferty mówią inaczej.
 6. Przesyłki za pobraniem możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach (należy ustalić to ze sprzedawcą).
 7. Zwrot przesyłki odbywa się na koszt zamawiającego i to zamawiający odpowiada za należyte zabezpieczenie sprzętu na czas transportu, jego ubezpieczenie.
 8. W przypadku zwrotów wynikających z błędów realizacji zamówienia przez naszą firmę, wszystkie koszty związane z wysyłką ponosi SEiT.
 9. Czas dostawy = czas realizacji zamówienia + czas transportu.
 10. Standardowy czas transportu wynosi 1-2 dni robocze, jednak nie odpowiadamy za opóźnienia dostaw wynikające z opóźnień firm kurierskich.
 11. Czas transportu liczy się od momentu zakończenia wszystkich procedur związanych z realizacją zamówienia, potwierdzeniem płatności jeśli takie warunki zostały określone czy od momentu skompletowania zamówienia i poinformowania o tym zamawiającego.
 12. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić opakowanie pod względem uszkodzeń mogących powstać podczas transportu. Przede wszystkim musi zwrócić uwagę na stan opakowania, czy nie nosi śladów otwarcia, przebicia przez przedmioty zewnętrzne, nie są zerwane taśmy zabezpieczające itp.. Jeżeli są podejrzenia co do możliwości wcześniejszego otwierania przesyłki lub jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy jej nie przyjmować oraz sporządzić protokół szkody w obecności kuriera (zaleca się wykonanie również zdjęć dokumentujących uszkodzenie). Następnie jak najszybciej należy skontaktować się ze sprzedawcą i zgłosić mu ten fakt.
 13. Protokół szkody sporządzony w obecności pracownika firmy kurierskiej, potwierdzony odpowiednim jego podpisem i pieczęcią jest podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego. W przypadku braku takiego dokumentu reklamacje nie są realizowane (firma kurierska nie uwzględni takiej reklamacji).

Shipments and returns

Your pack shipment

Packages are generally dispatched within 2 days after receipt of payment and are shipped via UPS with tracking and drop-off without signature. If you prefer delivery by UPS Extra with required signature, an additional cost will be applied, so please contact us before choosing this method. Whichever shipment choice you make, we will provide you with a link to track your package online.

Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Handling fees are fixed, whereas transport fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects.

Boxes are amply sized and your items are well-protected.